Utorak, 02 Listopad 2018 13:23

Zaštita osobnih podataka-Privola PK Osijek Žito

U skladu sa zakonom GDPR- Općoj uredbi o zaštiti podataka koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, Plivački klub Osijek Žito ju primjenjuje.

Molim roditelje malodobnih članova, te punoljetne članove da ju popune i dostave čim prije upravi Plivačkog kluba Osijek Žito.

Privole možete preuzeti od trenera ili skinuti sa stranice Kluba(u prilogu).

 

Hvala!